Mô hình khuyến mãi

Mô tả

– Mô hình sản phẩm

– Mô hình thương hiệu

– Nhận dạng thương hiệu

kemgodiva5tug

Mẫu 1 (Godiva Q.1-HCM)

fusionlogo3tug

Mẫu 2 (Fusion Q.1-HCM)

speedo2tug

Mẫu 3 (Speedo Q.1-HCM)

20170113_114059tug

Mẫu 4 (Super Sports Q.1-HCM)

hop_den_2tug

Mẫu 5 (NB New Balance HCM – Hà Nội)

hop_den_5tug

Mẫu 6 (Adidas Neo HCM – Hà Nội)

.
.
.
.