Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

Mô Hình Thương Hiệu

Mô tả

- Mô hình sản phẩm

- Mô hình thương hiệu

- Nhận dạng thương hiệu

kemgodiva5tug

Mẫu 1 (Godiva Q.1-HCM)

fusionlogo3tug

Mẫu 2 (Fusion Q.1-HCM)

speedo2tug

Mẫu 3 (Speedo Q.1-HCM)

20170113_114059tug

Mẫu 4 (Super Sports Q.1-HCM)

hop_den_2tug

Mẫu 5 (NB New Balance HCM - Hà Nội)

hop_den_5tug

Mẫu 6 (Adidas Neo HCM - Hà Nội)

Các Thương Hiệu Chúng Tôi Đã Làm: