Event Adidas

Bên cạnh xây dựng trọn gói cho chuỗi cửa hàng Adidas trên toàn quốc, Thiên Ưng còn đồng hành với đơn vị này trong hầu hết các dự án VM theo mùa, sale, và các sự kiện trong năm.

.
.
.
.