DỰ ÁN PARIS & FRANCE

Thi công mặt ngoài Paris & France
192 Nguyễn Văn Thủ,QUẬN 1,TP.HỒ CHÍ MINH

Lúc mới khởi công

Đo đạt làm và lắp đặt bộ logo 

NGÀY 10/03/2020 
GS: PHẠM NGỌC THƯỜNG

.
.
.
.